ICT-alan hakukohteet Tampereella

Tietojenkäsittelytieteet ja Tietotekniikka ovat kolikon kaksi puolta. Molemmissa koulutuksissa opiskellaan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tietoteknisten järjestelmien rakentamiseen ja kehittämiseen. Tietojenkäsittelytieteiden koulutus on aiemman Tampereen yliopiston koulutus, josta valmistuu filosofian maistereita. Tietotekniikan koulutuksesta valmistuu diplomi-insinöörejä aivan kuten Tampereen teknillisestä yliopistosta aikaisemmin. Nykyisin koulutukset toteutetaan hyödyntäen samaa kurssipalettia, joten niissä on paljon yhteistä ainesta.

Koulutuksiin on monta eri hakuväylää. Opinto-oikeuden saatuaan eri väyliä käyttäneet ovat kaikki aivan samanlaisia opiskelijoita. Eri hakuväylät kuitenkin sopivat erilaisille hakijoille ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Kannattaa miettiä mikä on itselle paras.

Alta löydät luettelon Tampereen alueen ICT-alan korkeakoulujen tarjonnasta. Virallinen voimassa oleva hakuinfo löytyy linkkejä seuraamalla. Tämän sivun tarkoitus on auttaa löytämään tuo virallinen tieto helpommin.

TIetojenkäsittelytieTeet

Tietojenkäsittelytieteet on laaja alue ja koulutuksessa on monta suuntautumisvaihtoehtoa. Koulutuksesta valmistuu tietojenkäsittelytieteen maistereita (FM). Erikoistumisalueen valinta tapahtuu kolmivuotisen kandidaatin tutkinnon jälkeen maisteriohjelmaa valitessa.

Lisätietoja tietojenkäsittelytieteiden koulutuksista löytyy esimerkiksi täältä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tietojenkasittelytieteiden-koulutus

Tietojenkäsittelytieteiden yhteishaussa voi yhdellä pääsykokeella hakea monen eri yliopiston koulutuksiin. Valintaperusteina ovat ylioppilaskokeen arvosanat ja pääsykoemenestys.

Suorittamalla tietojenkäsittelytieteiden väyläopinnot (20 op) riittävän hyvällä opintomenestyksellä, voi hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutukseen. Tarkemman kuvauksen väyläopinnoista löydät yllä linkitetyiltä hakusivuilta.

Suorittamalla ensimmäisen ohjelmointikurssin verkkokurssina riittävän hyvällä opintomenestyksellä saa opinto-oikeuden tietojenkäsittelytieteiden koulutukseen.

Tietoa näyttöreitistä löytyy täältä:

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/hae-yliopistoon/monta-reittia-tampereen-yliopiston-tutkinto-opiskelijaksi

Jos olet jo yliopisto-opiskelija, voit siirtyä tietojenkäsittelytieteiden koulutukseen siirtohaun kautta.

Jos olet jo suorittanut tietojenkäsittelytieteiden tai jonkin sen lähialan (alat vaihtelevat maisteriohjelmittain) kandidaatti, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan.

TIETOTEKNIIKKA

Tietotekniikan koulutus voi johtaa monille eri erikoistumisaloille. Erona tietojenkäsittelytieteiden FM-tutkintoon on, että tuloksena on diplomi-insinöörin tutkinto ja opintoihin sisältyy pakollisena diplomi-insinöörin perus luonnontiedepaketti, jossa mm. kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa.

Lisätietoa tietotekniikan koulutuksesta mukaan lukien linkit hakuohjeisiin löytyy mm. täältä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tietotekniikka-tieto-ja-sahkotekniikan-koulutus

Diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille on yhteisvalinta, jossa opiskelupaikkoja jaetaan ylioppilaskokeen arvosanojen ja pääsykoetuloksen perusteella.

Hyvä menestys avoimen yliopiston väyläopinnoissa mahdollistaa siirtymisen tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylää käyttäen. Tarkemman kuvauksen väyläopinnoista löydät yllä linkitetyiltä hakusivuilta.

Tietotekniikan näyttöreitissä vaaditaan verkkokurssin suorittamisen lisäksi hyviä arvosanoja tietyistä ylioppilastutkinnon aineista.

Tietoa näyttöreitistä löytyy täältä:

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/hae-yliopistoon/monta-reittia-tampereen-yliopiston-tutkinto-opiskelijaksi

Jos on jo aloittanut diplomi-insinöörin tutkinnon jossain muussa koulutuksessa, voi hakea tietotekniikan koulutukseen siirtohaun kautta.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin.

TIETOJENKÄSITTELY (AMK)

Tunnetummalta nimeltään IT-tradenomi on tutkinto, joka takaa sinulle monipuolisen osaamisen työelämään. Nämä opinnot antavat sinulle valmiudet työskennellä esimerkiksi ohjelmoijana tai sovelluskehittäjänä eri aloilla. Pääset heti kättelyssä opettelemaan konkreettisia kädentaitoja ja lisäksi opit ymmärtämään, miten osaamistasi voidaan hyödyntää liiketalouden näkökulmasta.

Lisätietoa: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tietojenkasittelyn-tutkinto-ohjelma

Yhteishaussa haetaan joko ylioppilaiden todistusvalinnan, ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. AMK-valintakoe on kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe, jossa voi esiintyä kuitenkin alakohtaisia painotuksia.

Kun olet suorittanut avoimessa AMK:ssa ja/tai avoimessa yliopistossa vähintään 50 op, voit hakea avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettujen opintojen tulee olla TAMKin opetussuunnitelmaan soveltuvia.

Tietotekniikka (AMK)

Nämä opinnot koostuvat matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista sekä valitsemastasi suuntautumiskohteesta. Tutkinto-ohjelmassa voit suuntautua joko ohjelmistotekniikkaan, tietoverkkoihin ja tietoliikennetekniikkaan tai sulautettuihin järjestelmiin ja elektroniikkaan. Näin ollen saat erityisosaamista juuri siitä aiheesta, joka sinua kiinnostaa!

Lisätietoa: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tietotekniikan-tutkinto-ohjelma

Yhteishaussa haetaan joko ylioppilaiden todistusvalinnan, ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. AMK-valintakoe on kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe, jossa voi esiintyä kuitenkin alakohtaisia painotuksia.

Kun olet suorittanut avoimessa AMK:ssa ja/tai avoimessa yliopistossa vähintään 50 op, voit hakea avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettujen opintojen tulee olla TAMKin opetussuunnitelmaan soveltuvia.

Voit hakea siirtohaussa, jos opiskelet samaa tai läheistä alaa toisessa korkeakoulusssa. Jos esimerkiksi haluat hakea toiseen kaupunkiin opiskelemaan samaa alaa, haet tätä kautta. Sinulla tulee olla kuitenkin 45 opintopistettä ensimmäisen lukuvuoden jälkeen, jotta voit hakea siirtoa.